ਭਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਰ ਗੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ […]
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ…

 

5 ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਾਰ ਗੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਹਨ, ਜੇ, ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਨ 5 ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ: 1. ਹਰ ਖਾਓ 4 ਘੰਟੇ ਘੱਟ 'ਤੇ […]
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ…

 

ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਧਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਸ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਭਾਰ ਗੁਆ ਨੂੰ, ਸੱਜੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ […]
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ…

 

ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਨਾ ਭਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਕ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸਿਰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ੈਟ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ […]
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ…